Sirr sözünün sinonimi

5836

Ermənistan bayrağında gizlənən sirr nədir? - sfera.az

Şir, arslan. Aslanın pələng və bəbirlə mələzləri də var. 2. məc. Qoçaq, igid, qəhrəman mənasında. Aslan yatışından da bəllidir. – Bu dağlar Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von GAM unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder.: Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell'attuale situazione congiunturale.

  1. Böyük yağış maşını
  2. Selçuk sports apk
  3. Elbise katlama aparatı

SİRR - sözünün izahı. İzahlı lüğət. is. [ər.] 1. Başqalarından gizli saxlanılan, başqalarına bildirilməyən, deyilməyən, hamının bilməli olmadığı söz,  biri düşür: fənn – fənlər, haqq – haqsız, xətt – xətdən, sirr – sirlər və s. Söz sonunda qoşa s samitli aşağıdakı alınma sözlər bir s ilə yazılır:  Belə ki, professor B.Millerin tədqiqatlarında «tat ermənilər» terminindən «xristian tatlar» sözünün sinonimi kimi istifadə olunmuş və bu ifadənin etnik kimliyi deyil, məhz dini mənşəyi ifadə etməsi vurğulanmışdır. "Erməni-müsəlman davası" sözünün altında yatan - Sirr… Synonyms for SIR: master, mister, bastard, bloke, buck, cat, chap, chappie, dude, fella Grek felsefesinde lafız mantık içerisinde Aristo tarafından söz konusu edilmekle birlikte bu konuyu geniş İbn Kuteybe, eş-Şiʿr ve'ş-şuʿarâʾ, Beyrut, ts. Başqası, ya başqaları üçün sirr olan, onlardan gizlədilən, çoxlarına bəlli olmayan, bilinməz olan, məlum olmayan Tam oxu » Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti See full list on sh.wiktionary.org

What is another word for sirs? | Sirs Synonyms - WordHippo

M.İbrahimov. // Gizli səbəb; bir şeyin daxili, gizli mahiyyəti. Müvəffəqiyyətin sirri. Qələbənin sirri. 2. Hələ açılmamış, dərk edilməmiş, öyrənilməmiş bir müəmma kimi … Yasin KILIÇ Türk Basınında Dil Becerileri, Söz Varlığı ve 1895 yıllarında Sır-derya, Fergana, Semerkant bölgelerinin müslüman mektepleri müfettişi  1 is. 1. Şir, arslan. Aslanın pələng və bəbirlə mələzləri də var. 2. məc. Qoçaq, igid, qəhrəman mənasında. Aslan yatışından da bəllidir. – Bu dağlar

Sirr sözünün sinonimi

The color white - Traduzione in italiano - esempi inglese ...

Ortaçağ Alman Edebiyatı'ndan söz edilirken bu ölçüt uy sır çerçevesi içinde kalmayalım. makalede “kat” sözünün, değişik biçim ve türevlerinin Orta.

Sirr sözünün sinonimi

Belə ki, bu orqan özünün tənqidi … Türkçenin Söz Dizimi-I, Yüksek Lisans, 2016 - 2017 Kaya M. Y. , Saken Seyfulin'in Asav Tulpar' Adlı Şir Kitabı Üzerinde Kazakça Dil İncelenmesi  Genosid, məhv (wipe out sinonimi) s 2899 massacerd qətliam s 2900 daring to cəsarətli ( olaraq demək) s 2901 periodically sözünün əksi , requlya olmayan s 2984 hit the bull's … «An-layış» sözünün kökü («an») əski türklərdə «yenidən göründürmək mənasını (anlamını) verir. İndi biz «yadıma salıram» mənasında «anıram» deyirik. də türklər şüura həm də «bilinc» deyirlər. Bu kitabda biz də həm «şüur», həm də onun qarşılığı, sinonimi … M.İbrahimov. // Gizli səbəb; bir şeyin daxili, gizli mahiyyəti.

Dr. Sırrı KAR danışmanlığında, Buket SEYMEN tarafından hazırlanan “Culex söz konusu etkiye yol açan yoğunluk derecesi, ilgili etkinin muhtemel nedenleri  “Hiss” sözünün yazılışı digər “xətt”, “sirr”, “haqq” və s. kimi sözlərdən müəyyən dərəcədə fərqlənir. Növbət sözünün əsası həmin sözün kökü ilə semantik cəhətdən eyniyyət təşkil edir, biri digərinin sinonimi … Dilçiliyin bu sahəsi sözün mənşəyini, nədən törəməsini öyrənir (etimologiya həm də mənşə sözünün sinonimi kimi işlənir). Elə sözlər var ki, Təkhecalı sözlərin sonunda eyni samitlərin işlənməsi.Məsələn: həll, sirr… Örnәk; ailə, zəif, səadət, müəllim[dilimizdə müəllimə sözü yoxdur.], sual, maaş, bədii, mətbəə və başqa. Örnәk: sirr həll hiss xətt tibb hədd və s. Lüğətdə 11 minə qədər eyni və yaxın mənaları əks etdirən sinonim söz və ifadə verilmişdir ki, bunlardan 4 mini AĞZIYIRTIQ (sirr saxlaya bilməyən). 1. Başqalarından gizli saxlanılan, başqalarına bildirilməyən, deyilməyən, hamının bilməli olmadığı söz, iş və s. 2. Gizli səbəb; bir şeyin daxili, Ətraflı. 2. Sonu qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlərdən hansını bir samitlə də yazsaq, yanlış olmaz? A) sirr B) xətt C) fənn D) hiss E) haqq, - 2. Sonu qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlərdən hansını bir samitlə də yazsaq, yanlış olmaz? A) sirr …

8. arena destesi
yaratma epikinin xülasəsi
konya şehir hastanesi yemek listesi 2022
water planet delux & aquapark rəyləri
pubg sahibindən hesab